Hamacaonline

Catàleg

Notícies

Catalogació i preservació

HAMACA gestiona, documenta i preserva l'arxiu que es troba a la seva disposició.

Les tasques que es duen a terme en primer lloc són les de documentació, catalogació i recerca. Es recopilen les principals dades referents a l'autoria i a la producció i es classifiquen les obres en relació amb un marc conceptual basat en unes paraules clau de referència. Aquesta primera ordenació és posteriorment complementada amb l'elaboració de material crític i de recerca de les obres i la creació de compilacions temàtiques.

En segon lloc, les tasques d'emmagatzematge i digitalització constitueixen un element de gran importància per assegurar la conservació de les obres en el futur tenint en compte les ràpides modificacions i canvis en els formats del patrimoni audiovisual contemporani.

En últim lloc, la preservació de l'arxiu es realitza tant en les peces de l'arxiu digital com de l'arxiu físic, que consta de més d'1.500 produccions provinents de diferents col·leccions cedides per particulars.

Aquestes tasques tenen el suport d'una estratègia de sensibilització permanent sobre la importància de garantir la preservació d'aquestes produccions. HAMACA vol contribuir a fomentar un debat que generi tant noves pràctiques i protocols per a la preservació d'aquests fons com una reflexió sobre el rol de les institucions públiques en aquest àmbit.