Hamacaonline

Catàleg

Notícies

Tallers per artistes

Entre els objectius principals d'Hamaca es troba el de contribuir a la consolidació professional dels i les realitzadors/es que formen part del seu catàleg, difonent les seves produccions però també facilitant la seva formació a través de tallers que contribueixen a un millor acompliment de la seva pràctica. Amb aquesta finalitat, comptem amb un programa de formació contínua, de periodicitat anual, que es nodreix de les necessitats detectades per creadors/es i professionals de les arts visuals.

Els tallers es desenvolupen al Centre de producció i recerca artística Hangar, comptant amb les seves infraestructures i el suport dels seus equips de formació i comunicació.