Elements clau del sistema art

June 1, 2018

La pràctica professional de l'artista. Isidro López Aparicio


LA PRÁCTICA PROFESSIONAL DE L’ARTISTA

L'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va aprovar en 1980 la «Recomanació relativa a la condició de l'artista». Allí es recull que les arts són part íntegra de la vida i que és necessari que els governs contribueixin a crear les condicions materials que faciliten aquestes manifestacions.

La cultura té, a més, un valor afegit en termes d'aportació al PIB, comptant amb la capacitat per emprar a un sector gens menyspreable de la població activa.

El sector cultural porta, no obstant això, més de quaranta anys reivindicant l'establiment d'un marc legal que asseguri a l'artista les condicions necessàries per al desenvolupament de la seva activitat. L'Estatut de l'Artista, l'Autor/Creador i el Treballador Cultural pot ser aquesta eina legislativa que permeti garantir drets econòmics i laborals als i les treballadors/es culturals o facilitar-los; a un temps que La Llei del Mecenatge pot ajudar a impulsar, assistir, estimular i/o promocionar expressions culturals i artístiques amb l'aportació privada.

Aquest seminari es proposa construir un apropament reflexiu i mediat als aspectes jurídics del món de l'art en el context estatal —alguns de gran actualitat con l'Estatut de l'Artista, la Llei de Mecenatge, l'activitat econòmica o els drets d'autor—, temes que es troben en un constant debat, oberts al diàleg i a les aportacions dels propis creadors i creadores. Elements necessaris de conèixer i analitzar per moure's en l'àmbit artístic amb una concepció holística dels seus espais i relacions.


PROGRAMA DEL TALLER
Divendres, 1 de juny 16:00 - 21:00h
— La Llei de Mecenatge: Borja Álvarez Rubio
— L'ecosistema de l'art i l'Estatut de l'Artista: Isidro López-Aparicio
— Drets d'autor: Eva Soria

Dissabte, 2 de juny 10:00 - 14:00h
Isidro López-Aparicio i Marta Pérez Ibáñez
— L'activitat econòmica dels i les artistes
— Anàlisi pràctica de casos vinculats a les reivindicacions de l'Estatut de l'Artista:
àmbit fiscal i tributari, àmbit professional, àmbit d'administracions públiques i codis de bones pràctiques, àmbit contractual, àmbit associatiu i sindical, àmbit formatiu, àmbit de drets d'autor i propietat intel·lectual

Durada: 9 hores
Preu: gratuït


TALLER A CÀRREC DE
Direcció: Isidro López-Aparicio: artista, comissari i professor universitari
Convidats:  Marta Pérez Ibáñez (especialista en mercado de l’art),  Eva Soria (advocada experta en drets d’autor, professora universitària i coordinadora de arts visuals en l’Institut Ramon Llull) i Borja Álvarez Rubio (Subdirector General de Industrias Culturales y Mecenazgo, MECD).