Hamacaonline

Catàleg

Notícies

En les últimes dècades, la utilització del vídeo per formalitzar propostes artístiques ha experimentat un fort impuls. Els mitjans i els sistemes derivats dels canvis tecnològics al món de la informació i la comunicació han estat motiu d'estudi i de treball dels artistes visuals, cosa que ha generat noves pràctiques audiovisuals i ha establert nous tipus de relació amb els espectadors. De la mateixa manera, l'edició no lineal de vídeo s'ha estès gràcies a l'aparició d'equips informàtics de baix cost que han afermat aquest creixement.

Aquest patrimoni d'art digital evoluciona de manera molt ràpida i la seva naturalesa vulnerable incrementa la necessitat de documentar-ho, arxivar-ho i preservar-ho adequadament.

En l'àmbit estatal, HAMACA realitza el servei de catalogació, ordenació i salvaguarda d'obres audiovisuals des dels anys 70 fins a l'actualitat. L'objectiu és preservar aquest patrimoni suplint la desatenció que rep per part de les institucions.

Juntament amb les tasques de documentació i preservació d'aquests fons, volem sensibilitzar tant des del punt de vista institucional com a social sobre la necessitat de crear polítiques dirigides a la salvaguarda del patrimoni artístic audiovisual estatal.