RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA HAMACA 2020

July 31, 2020

Reunit el jurat de la convocatòria HAMACA 2020, format per Tjasa Kancler, Alexandra Laudo i Albert Alcoz, han resultat triats 24 vídeos d'un total de 231 presentats. Els vídeos seleccionats seran catalogats i difosos i distribuïts a nivell estatal i internacional per Hamaca de manera no exclusiva, podent formar part de programes de recerca o formació.

A continuació el llistat de vídeos seleccionats:

El comitè realitza la següent valoració de la selecció:

Alguns dels treballs seleccionats donen constància de l'evolució del gènere documental, i es presenten com vídeo assaigs que integren la subjectivitat i la veu en primera persona, i que combinen imatges de nova creació amb materials visuals procedents d'arxiu i d'Internet. Hi ha també peces que plantegen una revisió crítica de treballs icònics de la història de l'art del s.XX des de problemàtiques actuals. Igualment podem observar una inquietud formal que incideix sobre la materialitat dels suports audiovisuals mitjançant l'ús de formats cinematogràfics o la recuperació de materials videogràfics. Es mostra un interès per la memòria i el territori per a investigar i denunciar qüestions relacionades amb les polítiques ambientals i extractivistes. Cal destacar així mateix aquells treballs que plantegen desafiaments importants a les lògiques de poder i representació hegemòniques, així com a la despolitització del mitjà vídeo. A través de diferents formats assatgístics, arxivístics, poètic-experimentals, performatius i autobiogràfics apunten a allò polític en la producció i construcció de les imatges i la seva configuració material per a confrontar l'amnèsia col·lectiva, l'oblit i l'esborrat, des de posicions antifeixistes, transfeministes i antiracistes amb les seves potencialitats transformadores.

Els vídeos podran ser pròximament ser consultats en https://hamacaonline.net/titles/

Recolzen: