CONVOCATÒRIA DE LA FI DEL MÓN

Dec. 5, 2022

HAMACA obre una nova convocatòria pública, destinada a artistes que vulguin formar part del seu arxiu, per a la recepció de vídeos que reflexionin entorn de nocions de la fi del món. Les peces seleccionades seran catalogades, difoses i distribuïdes a nivell estatal i internacional per Hamaca de manera no exclusiva, podent formar part dels programes Hamaca Projecta i Hamaca Aprèn de recerca o formació.

En la crisi sociopolítica actual habitem una era de desbordament informatiu, pèrdua de certeses, trauma i sensació de “fi del món”. S'ha estès tremendament la decepció i angoixa cap al futur; la cerca d'un marc de seguretat, d'estabilitat o de que allò senzill condueix reiterativament a binarismes enfrontats; la postveritat i estratègies de la manipulació informativa van donant més i més lloc a pensaments conspiranoics; s'estén la desconfiança en la institució ciència —la pròpia institució ciència no ha estat a l'alçada del pensament sociopolític dels temps. La crisi climàtica és una urgència a atendre i les circumstàncies permeten que es converteixi en un altre camp d'especulació del neoliberalisme o del que es coneix com a “capitalisme verd”. Així mateix, la intensitat i rapidesa a la qual estan subjectes els canvis geofísicsocials, així com el procés de degradació dels recursos planetaris, promou la sensació de pèrdua de sentit. Enmig d'aquest vast oceà cada vegada més acidificat, la imatge i, concretament, el vídeo, s'estableix com a llenguatge clau en els sistemes de comunicació actuals, des dels oficials als d'un us més popular o personal. La seva relació amb les articulacions polítiques, activistes i de la informació mediàtica de masses, així com la producció d'altres imaginaris a través d'aquest, resulta d'especial interès.

HAMACA I QUÈ IMPLICA FORMAR PART DE L’ARXIU

HAMACA és la principal plataforma d’arxiu, difusió i estudi de les pràctiques audiovisuals contemporànies a nivell estatal i articula una àmplia xarxa d’agents en l’àmbit de la creació, el pensament, les arts visuals i l’audiovisual experimental. Constituïda com a associació sense ànim de lucre, HAMACA preserva, distribueix i promou les peces que formen part del seu arxiu, comptant amb més de 1.200 vídeos produïts entre finals dels anys 60 fins a l’actualitat.

Pertànyer a l’arxiu implica formar part dels serveis de catalogació, gestió, circulació i conservació de peces audiovisuals que HAMACA proveeix, així com la generació d’un flux econòmic per als seus artistes. Juntament amb les tasques de documentació i preservació del material audiovisual, HAMACA promou la distribució (museus i centres d’art; universitats i instituts; festivals; projeccions en mitjana i gran pantalla) i instàncies d’aprenentatge (tallers i seminaris amb artistes, joves, professionals i públic interessat). Així, HAMACA fomenta els usos del vídeo i la professionalització, tot divulgant la sensibilitat social i institucional vers la necessitat de crear noves polítiques de preservació del patrimoni audiovisual.

PARTICIPANTS

La participació està oberta a persones o col·lectius que encara no formin part del catàleg, nascudess, residents o amb un període de treball a l’Estat espanyol, sense límit d’edat, que podran presentar un màxim de tres vídeos monocanal de qualsevol data de producció. Les obres poden estar realitzades en qualsevol llengua, però han d’incloure subtítols en castellà. Els vídeos poden estar gravats en qualsevol format però, en el cas de les peces filmades amb mitjans analògics, s’haurà de lliurar la versió digitalitzada per a la seva incorporació a l’arxiu.

PRESENTACIÓ

Les sol·licituds es presentaran exclusivament des del següent formulari. A través d’aquesta pàgina s’haurà d’emplenar i/o adjuntar la següent documentació:

Dades de contacte de l’autora, de l’autor o del col·lectiu (correu electrònic i número de telèfon) | Biografia relatada (entre 800 i 2.100 caràcters). No s’accepten currículums | Fotografia de l’autora, autor o membres del col·lectiu | Títol del vídeo | Fitxa tècnica del vídeo: any de producció, durada, format(s) de producció, format del màster, etc. | Sinopsi del vídeo (entre 800 paraules i 2.700 caràcters) | L’enllaç al vídeo(s), que ha d’estar disponible per a la seva consulta online, i la contrasenya corresponent si estigués en privat | Captura d’un frame del vídeo en màxima qualitat.

INSCRIPCIÓ I SELECCIÓ

La inscripció és gratuïta i romandrà oberta fins al 5 de desembre 2022 a les 23:59h i no s'acceptaran enviaments posteriors.

El comitè de selecció està conformat per Toni Navarro, Jara Rocha i l'equip tècnic d'Hamaca. Els criteris de selecció es basaran en la qualitat i interès de la peça i la seva rellevància per a ser incorporada en l'arxiu tant com peça d'audiovisual experimental com en relació a la temàtica de la convocatòria.

La resolució es farà pública el dia 16 de desembre [retardat al 20 de desembre] al web www.hamacaonline.net i es notificarà per correu electrònic a les i els participants, que es comprometen a subministrar el material sol·licitat per Hamaca per a la seva incorporació a l'arxiu abans del 20 de gener de 2023.

→ Accedeix al formulari


Recolzen: