Open call for videos Hamaca 2024

April 15, 2024

HAMACA obre una nova convocatória pública, destinada a artistes que vulguin formar part d’Hamaca, per a la recepció de vídeos que s’integraràn dins el seu arxiu d’audiovisual experimental. Les peces seleccionades seran catalogades, difoses i distribuïdes a nivell estatal i internacional per Hamaca de manera no exclusiva, podent formar part dels programes Hamaca Projecta i Hamaca Aprèn de recerca o formació.

Què és HAMACA i què implica formar part de l'arxiu

HAMACA és la principal plataforma d’arxiu, difusió i estudi de les pràctiques audiovisuals contemporànies a nivell estatal i articula una àmplia xarxa d’agents en l’àmbit de la creació, el pensament, les arts visuals i l’audiovisual experimental. Constituïda com a associació sense ànim de lucre, HAMACA preserva, distribueix i promou les peces que formen part del seu arxiu, comptant amb més de 1.200 vídeos produïts entre finals dels anys 60 fins a l’actualitat.

Pertànyer a l’arxiu implica formar part dels serveis de catalogació, gestió, circulació i conservació de peces audiovisuals que HAMACA proveeix, així com la generació d’un flux econòmic per als seus artistes. Juntament amb les tasques de documentació i preservació del material audiovisual, HAMACA promou la distribució (museus i centres d’art; universitats i instituts; festivals; projeccions en mitjana i gran pantalla) i instàncies d’aprenentatge (tallers i seminaris amb artistes, joves, professionals i públic interessat). Així, HAMACA fomenta els usos del vídeo i la professionalització, tot divulgant la sensibilitat social i institucional vers la necessitat de crear noves polítiques de preservació del patrimoni audiovisual.

Participants

La participació està oberta a persones o col·lectius que encara no formin part del catàleg, nascudess, residents o amb un període de treball a l’Estat espanyol, sense límit d’edat, que podran presentar un màxim de tres vídeos monocanal de qualsevol data de producció. Les obres poden estar realitzades en qualsevol llengua, però han d’incloure subtítols en castellà. Els vídeos poden estar gravats en qualsevol format però, en el cas de les peces filmades amb mitjans analògics, s’haurà de lliurar la versió digitalitzada per a la seva incorporació a l’arxiu.

Inscripció i selecció

Les sol·licituds es presentaran exclusivament des del següent formulari. A través d’aquesta pàgina s’haurà d’emplenar i/o adjuntar la següent documentació:

Dades de contacte de l’autora, de l’autor o del col·lectiu (correu electrònic i número de telèfon) Biografia relatada (entre 800 i 2.100 caràcters). No s’accepten currículums | Fotografia de l’autora, autor o membres del col·lectiu | Títol del vídeo | Fitxa tècnica del vídeo: any de producció, durada, format(s) de producció, format del màster, etc. | Sinopsi del vídeo (entre 800 paraules
i 2.700 caràcters) | L’enllaç al vídeo(s), que ha d’estar disponible per a la seva consulta online, i la contrasenya corresponent si estigués en privat | Captura d’un frame del vídeo en màxima qualitat.

La inscripció és gratuïta i romandrà oberta fins el 15 de maig a les 23:59h.

El comitè de selecció està conformat per Daniel GasolZaida Trallero i Sergi Àlvarez. Els criteris de selecció es basaran en la qualitat i interès de la peça i la seva rellevància per a ser incorporada a l’arxiu sent representativa de corrents, contextos o tipus de pràctiques que s’han donat i es donen a la història del vídeo.

La resolució es farà pública el dia 7 de juny www.hamacaonline.net i es notificarà por correu electrònic a les i els participants, que es comprometen a subministrar el material sol·licitat per Hamaca per a la seva incorporació a l’arxiu abans de l'1 de juliol 2024.

→ Accedeix al formulari

 

L'imatge de convocatòria utilitza un frame de la peça Future foods de Gerard Ortín Castelville.


Recolzen: