CONVOCATORIA HAMACA - REINA SOFÍA 2017

Oct. 6, 2017

convocatoria2017
 

Després de les últimes edicions de 2008, 2011, 2013 i 2015 Hamaca i el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) anuncien una nova convocatòria pública per a la recepció de vídeos que passaran a formar part del catàleg audiovisual experimental d'Hamaca.

Les peces seleccionades seran distribuïdes a nivell estatal i internacional per Hamaca. Aquests vídeos formaran part de la base de dades de la Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía per a la seva consulta amb finalitats de recerca fins a desembre de 2018. A continuació es detallen les condicions de participació:

PARTICIPANTS:
Cada autora/autor, de nacionalitat o residència espanyola, podrà presentar fins a un màxim de tres vídeos de qualsevol data de producció. Les obres poden ser realitzades en qualsevol idioma, sempre que incloguin subtitulos en castellà.

PRESENTACIÓ:
Per presentar-se a la convocatòria s'ha d'enviar un mail a info@hamacaonline.net amb l'assumpte "Convocatòria 2017: inscripció".

En aquest mail s'ha d'incloure un document en format pdf que contingui les següents dades:

1-Dades de contacte de l'autora, de l'autor o del col·lectiu (correu electrònic i número de telèfon).
2-Dades biogràfiques de l'autora, de l'autor o del col·lectiu.
3-Títol del vídeo.
4-Sinopsi del vídeo (màxim 100 paraules).
5-Links del vídeo que ha d'estar disponible per a la seva consulta online, i el password corresponent si estigués en privat.

Els punts 3, 4 i 5 s'han de completar per a cadascuna de les produccions presentades.

INSCRIPCIÓ I TERMINIS:
A la recepció d'aquest mail, els i les inscrits/as rebran una notificació, amb el seu corresponent nombre de referència.

La inscripció és gratuïta i romandrà oberta fins al dilluns 6 de novembre a les 14h, no s'acceptaran enviaments posteriors.

SELECCIÓ:
El comitè de selecció està conformat per Cristina Càmera, conservadora de cinema i vídeo en el MNCARS; Chema González, cap d'activitats culturals en el MNCARS; Marc Vives, director de la Nau Estruch i artista visual.

La resolució es farà pública el dia 1 de desembre en www.hamacaonline.net i es notificarà per correu electrònic a les i els participants.