BECA CONTRAPICADA 2019

Oct. 21, 2019

BASES DE LA BECA CONTRAPICADA 2019

La plataforma d’audiovisual experimental Hamaca ha creat la BECA CONTRAPICADA destinada a la creació, distribució i divulgació d’audiovisuals experimentals.

L’objectiu d’aquestes beques és fer realitat projectes radicals sense restricció pel que fa a la tipologia de les propostes, a excepció de curts i llargmetratges de ficció. La participació està oberta a persones residents a l’Estat espanyol i es dirigeix a creadors/es individuals o col·lectius, sense límit d’edat. Els projectes hauran de ser originals, valorant-se la solidesa dels mateixos i la importància de la seva realització per a la trajectòria de els/as participants.

Es concedirà una beca. El projecte seleccionat en aquesta convocatòria rebrà una dotació econòmica de 7.000 euros que es destinaran íntegrament a la producció d’una obra. La producció pot comptar amb fonts de finançament addicionals a les d’aquesta convocatòria, sempre que no superin els 25.000 euros. La beca està subjecta a la retenció que estipula la legislació vigent, que serà descomptada d’aquesta dotació econòmica, i serà abonada per Hamaca una vegada formalitzat el compromís d’acceptació.

El projecte becat comptarà com a suport a la producció amb l’assistència d’Hamaca; així com amb una residència de fins a tres mesos, en cas de que sigui necessari, a Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de Barcelona, i amb els equips i espais de producció d’Hangar.

El/la artista disposarà d’un període màxim de 9 mesos per a realitzar l’audiovisual, després del qual haurà de lliurar-lo acompanyat d’una breu memòria. La peça, els drets de la qual seran propietat del seu autor, passarà a formar part de l’arxiu
d’Hamaca sent distribuïda per la plataforma de manera no exclusiva.
A aquest efecte es crearà un programa de projecció comissariat, que dotarà d’un marc interpretació sociopolític i cultural a l’obra que serà difosa a través de la xarxa d’Institutos Cervantes.

La selecció del projecte becat anira a càrrec d’una comissió formada per membres de les institucions participants i/o experts/es en l’àmbit audiovisual. El jurat de la present convocatòria estarà integrat per: Nancy Garín, investigadora
i membre d’Equip re; Virginia García del Pino, directora i docent en el Màster de Documental de la UAB; Joana Hurtado, directora de la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de Barcelona; i María José Magaña, responsable d’arts visuals en l’Instituto Cervantes.

El termini de presentació de sol·licituds es tancarà el proper 21 de novembre 2019. La resolució del jurat es farà pública el 12 de desembre de 2019.

Les propostes s’han de presentar al següent enllaç: INSCRIPCIONS BECA CONTRAPICADA 2019 completant els camps del formulari en línia i adjuntant els documents sol·licitats.

Informació necessària: Dades bàsiques del sol·licitant | Trajectòria professional | Sinopsi del projecte | Desenvolupament del projecte | Pla d’execució i calendari | Pressupost | Exemple de dues produccions audiovisuals anteriors en format digital.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat. L’audiovisual haurà de ser comunicat amb el logo de les institucions participants. Parts del mateix o en la seva integritat podrà ser comunicat per aquestes.