Participem al llibre "Cultura para la vida"

March 14, 2023

Fa ja dos anys que Una más una ens va convidar a escriure sobre economies de la cultura per al llibre Cultura para la vida que publica la Fundación Carasso i finalment s'ha presentat a Madrid el passat 14 de març. L'objectiu de la publicació era tornar a explicar la rellevància de la cultura en un present molt immediat i amb intenció d'incidència en el futur pròxim: «posar-la en valor com a espai de trobada, de generació de coneixement, d'experimentació, com ben comuna, com a política transversal que genera benestar, educació, desenvolupament humà, ciutadania i sostenibilitat». Ens demanaven formular «preguntes que ens portin a fer-nos millors preguntes, per a així plantejar solucions desitjables en el futur i que puguin ser recollides en les polítiques públiques en un futur pròxim».

En la nostra aportació, l'article ¿Comunismo o industria cultural?*, comencem parafrasejant a Ayuso per a exposar una breu reflexió sobre valors més enllà del monetari i el problema de la lògica industrial per al sistema de subvencions públiques. El llibre conté els textos de més de 30 autores heterogènies que aborden diferents posicions i temes.

Gràcies a tot l'equip que ha impulsat aquest projecte per comptar amb nosaltres!

Pots descarregar la versió digital del llibre aquí.