Hamacaonline

Catalog

News

143.353 (los ojos no quieren estar siempre cerrados)

Marcelo Expósito


(...) 143.353 (los ojos no quieren estar siempre cerrados) és un projecte pensat inicialment com a contribució a l'exposició Principio Potosí, inaugurada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía al maig de 2010. Els arguments centrals d'aquesta exposició (per exemple: la continuïtat arquetípica del procés d'acumulació originària entre els diferents moments possibles on situar l'inici de la modernitat, i l'entrellaçament indissociable de modernització i colonialisme: això és, l'explotació i el genocidi com a fonaments de la modernitat capitalista), se sostenen mitjançant el següent modus operandi: a una llarga llista d'artistes i activistes actius en diverses parts del món se'ns va sol·licitar realitzar projectes que contestessin a una sèrie d'obres —fonamentalment pintures— provinents de diversos moments del barroc espanyol o el barroc colonial llatinoamericà. El nostre projecte en particular part d'enfrontar-se simultàniament al quadre Santiago batallant amb els moros (1690) del sevillà Lucas Valdés i a una pintura d'autoria anònima que data de mitjan el segle XVIII, representant al rei espanyol Felip V sota les característiques de Santiago Matamoros.

La primera d'aquestes imatges està dipositada a Espanya, en el Museo de Bellas Artes de Córdoba Còrdova; i la segona a Amèrica, en el Museo Nacional de Arte de La Paz. Aquesta ubicació de les imatges a un costat i a l'altre de l'Atlàntic permet al nostre projecte plantejar la pregunta de com circulen, actualitzant-se en el temps (històric) i en l'espai (geopolític), certes articulacions específiques entre el poder i les representacions visuals; i situar aquesta interrogació en el moment en què se celebren els bicentenaris de les independències de la majoria dels actuals Estats-nació d'Amèrica llatina.

(...) Llegir text complet

Technical datasheet

  • Title: 143.353 (los ojos no quieren estar siempre cerrados)
  • Direction: Marcelo Expósito
  • Production: Marcelo Expósito, con la colaboración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).. 2010.
  • Duration: 01:57:15
  • Languages: Spanish
  • Original format: Betacam Digital
  • Formats: Betacam Digital - DVD
  • TV systems: NTSC - PAL
  • License: Creative Commons