Convocatòria de recerca Hamaca > alumni EQZE 2024

Feb. 29, 2024

RECERCA APLICADA _ #ARXIU
Termini d'inscripció: 29 febrer – 3 d'abril 2024 


La plataforma audiovisual experimental Hamaca en col·laboració amb Elías Querejeta Zine Eskola, obren la segona convocatòria de recerca sobre arxius audiovisuals dirigida a alumni de l'escola EQZE (estudiants tituladis entre 2019 i 2023) provinents de qualsevol nacionalitat, edat i especialització. La convocatòria té com a objectiu donar suport a recerques vinculades a l'actualitat de l'arxiu audiovisual, en diàleg amb el dispositiu i/o fons d'Hamaca.

L'edició 2024, proposa participar en un projecte en curs que consisteix en la revisió taxonòmica de l'arxiu Hamaca. La persona/col·lectiu seleccionat, col·laborarà amb l'equip de recerca ocupant, en funció dels seus interessos i línies de treball, un lloc ad hoc en l'engranatge col·lectiu.
Aquesta col·laboració es durà a terme al costat de Ros Murray, docente i investigadori especializada en cinema i vídeo queerfeminista a càrrec del procés de treball, i l'equip tècnic d'Hamaca.

 

Encàrrec: formar part d'un grup de recerca col·lectiu sobre les taxonomies que nomenen i organitzen el fons de vídeo Hamaca. El rol es definirà en funció dels interessos i trajectòria de la persona/col·lectiu, així com per les necessitats que plantegi el propi procés de treball. El format de reunions serà en línia.

Output: lliurament d'un dispositiu (textual, gràfic, audiovisual o sonor), de caràcter obert, que reculli resultats de la recerca realitzada. Pot prendre forma de glossari, programa, relatoría/informe, treball artístic/especulatiu, entre altres.

La dotació econòmica és de 1.000€ bruts.
El resultat es publicarà en la plataforma Hamaca i serà difós pels canals de totes dues organitzacions.

_______

Aquesta convocatòria cerca habilitar un espai de treball i pensament crític sobre fenòmens i polítiques de l'arxiu que requereixin ser ateses en el present. Posa el focus en el suport a investigadors i col·lectius que estiguin pensant i treballant l'arxiu de vídeo, amb la pretensió de nodrir, visibilitzar i posar en valor el pensament contemporani entorn dels processos d'arxiu en l'àmbit audiovisual en relació a la plataforma Hamaca.

Dirigit a alumni de Elias Querejeta Zine Eskola (estudiants titulats entre 2019 i 2023, de tots tres itineraris d'especialització). Les sol·licituds poden presentar-se tant a títol individual com col·lectiu.


Recursos que ofereix la beca

 • Accés il·limitat a l'arxiu Hamaca i condicions especials per a participar en les activitats organitzades per Hamaca durant el període de recerca.
 • 8 sessions de treball amb l'equip (Ros Murray; equip tècnic Hamaca) – abril, maig i juny 2024, en línia.
 • Acompanyament i tutories durant el desenvolupament de l'output – 5 sessions (3 d'Hamaca i 2 equip docent d'EQZE) al juny, juliol i setembre 2024.
 • Publicació i posada en circulació de l'output.
 • Maquetació i traducció al català.


Compromisos

 • La persona/col·lectiu seleccionat es compromet a assistir i participar activament en el grup de recerca. Entre els mesos d'abril a juny, s'acordarà un dia a la setmana dedicat a les reunions/sessions de treball, que es fixarà en horari de demà en funció de la disponibilitat de totis lis integrants.
 • El resultat final (output) ha de ser de nova producció. Pot derivar d'un projecte en marxa sempre que s'aporti una nova capa crítica o fase en relació al context d'aquesta convocatòria, es tracti d'una contribució inèdita i que no estigui sent considerada en qualsevol mitjà o suport. Pot lliurar-se en qualsevol idioma sempre que compti amb una traducció al castellà assumida per l'autori.
 • La beca remunera els honoraris de la persona/col·lectiu seleccionat, però no disposa de bossa de producció, viatge o recursos addicionals destinats a produir l'output.


Calendari i terminis

 • Sol·licitud de la convocatòria: del 29 de febrer al 3 d'@bril;
 • Publicació de la selecció: 10 d'abril
 • Incorporació a l'equip de recerca (en línia): 22 d'abril
 • Estructura/índex de l'output: 20 de maig
 • Primer esborrador: 24 de juny
 • Lliurament article: 16 de setembre

Dotació econòmica: 1.000€ bruts. Pagament subjecte a terminis (70% a l'inici i 30% després del lliurament final) mitjançant factures emeses a Hamaca, amb retencions corresponents, abans de l'1 de juny de 2024.


Sol·licitud: per a sol·licitar la beca, les persones/col·lectius hauran d'emplenar aquest FORMULARI DE SOL·LICITUD. Nom i cognom/s del sol·licitant; contacte del sol·licitant o representant del col·lectiu sol·licitant; bio i/o CV; enllaç a treballs i/o projectes previs (entre 2 i 5); abstract proposta de la recerca en relació a la línia temàtica de la convocatòria; altres qüestions que es vulguin aportar (màxim 800 caràcters).

Criteris de valoració

 • Qualitat, originalitat, solidesa i interès de la proposta.
 • Trajectòria recerca.
 • Motivació per participar en un equip de treball; predisposició per l'escolta i la companyonia.
 • Coneixement del mitjà i de l'arxiu Hamaca.
 • El projecte ha d'estar lliure de qualsevol intenció de promoure la intolerància, concepcions patriarcals o discriminacions basades en habilitats, edats, gèneres, nacionalitats, raça, religió, sexualitat…

El jurat de la convocatòria estarà format per l'equip tècnic d'Hamaca i dos docents d'Elías Querejeta Zine Eskola.

La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat.

 

Ros Murray és docent Sènior Lecturer en el departament de “Languages, Literatures and Cultures” en King’s College London. Ha publicat treballs sobre cinema queer i feminista, Chantal Akerman i Antonin Artaud en revistes com Moving Image Review & Arts Journal, Studies In European Cinema, Film-Philosophy, Feral Feminisms i Camera Fosca. El seu primer llibre, Antonin Artaud: The Scum of the Soul va ser publicat per Palgrave McMillan en 2014 i actualment està acabant un llibre sobre Carole Roussopoulos i col·lectius de vídeo feministes a França dels anys 70, baix contracte amb Punctum.

Hamaca és una plataforma d'audiovisual experimental que funciona com l'arxiu referent de la historiografia del vídeo en l'estat espanyol. És iniciativa de l'antiga Associació d'Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) i el projecte va ser dissenyat mà a mà amb la comunitat creadora i investigadora que es relacionava amb el mitjà del vídeo i és permanentment avaluat per aquesta. Des de 2007 fins a l'actualitat, Hamaca desenvolupa la funció pública de conservar aquest patrimoni de vídeo, de posar-lo en valor i potenciar la seva circulació, així com de promoure la continuació de l'estudi i producció del mitjà. En la tasca i compromís de la divulgació i accessibilitat com a criteris bàsics per a la distribució del valor que genera la cultura, Hamaca aposta pel mitjà digital com a manera de fomentar l'obertura del seu catàleg: hamacaonline.net/titles.

Hamaca creu en el poder de l'arxiu com a dispositiu polític, una eina situada de memòria i visibilització d'imaginaris altres, i es relaciona amb el fons mitjançant la constant activació dels seus materials amb propòsits pedagògics, històrics, referencials, creatius i, en definitiva, nutritius per al teixit artístic i cultural. Un arxiu viu que, una vegada més, s'obre amb el desig de sumar més veus crítiques que encoratgin el pensament i la circulació del mitjà.


Elías Querejeta Zine Eskola és un centre internacional de pensament, recerca, pràctica experimental i innovació pedagògica entorn del passat, al present i al futur del cinema. Creada i finançada per Diputació Foral de Guipúscoa i centre adscrit a la UPV/EHU, EQZE neix en 2017 amb un esperit apassionat i regenerador: la seva fi última no és formar quadres tècnics seguint els models formatius tradicionals i estandarditzats, sinó estimular l'emergència de cineastes amb una mirada integral del cinema i capaços de generar realitats cinematogràfiques (laborals, conceptuals, creatives, professionals) noves.

El projecte acadèmic de l'escola dona forma a aquesta filosofia a través de tres programes de postgrau (Arxiu, Comissariat i Creació) i un departament de recerca. Un projecte conjuntament identifica i defineix una visió unitària del cinema que posa en relació passat, present i futur.


→ Formulari d'inscripció

→ Consulta aquí el resultat de la 1ª Convocatoria

 

Recolza:
Ministerio de Cultura i Generalitat de Catalunya