Convocatòria de recerca Hamaca > alumni EQZE

Jan. 9, 2023

Termini d'inscripció: 21 novembre 2022 – 9 gener 2023


La plataforma audiovisual experimental Hamaca, en col·laboració amb Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE) i el suport del Ministeri de Cultura, obre una convocatòria per a assignar 1 beca de recerca dirigida a alumni de l'escola EQZE (estudiants titulats en EQZE entre 2019 i 2022) provinents de qualsevol nacionalitat, edat i especialització. Aquesta beca busca promoure i impulsar la recerca entorn de l'actualitat de l'arxiu audiovisual, elaborant un treball sobre temàtiques que el travessen com: ecologies i tecnologies de l'arxiu; historiografia dels mitjans; polítiques d'arxivar; circulació i accessibilitat; narratives; entre altres.

La finalitat d'aquesta convocatòria és habilitar un espai de treball i pensament crític sobre fenòmens i polítiques de l'arxiu que requereixin ser ateses, pensades i conceptualitzades en el present. Aquesta beca es proposa donar suport a projectes desenvolupats per generacions emergents que estiguin pensant i treballant l'arxiu de vídeo. Tot això amb la pretensió de nodrir, visibilitzar i posar en valor el pensament contemporani entorn dels processos d'arxiu en l'àmbit audiovisual, en relació al dispositiu i/o el fons Hamaca.

El resultat de la recerca conclourà en un article inèdit de caràcter divulgatiu, a lliurar al juny de 2023, que serà publicat en la plataforma d'Hamaca i difós per diversos canals dins del sector per part de totes dues organitzacions. La dotació econòmica és de 1.000€.


Posicionament i línies de recerca

Hamaca és una plataforma d'audiovisual experimental que funciona com l'arxiu referent de la historiografia del vídeo en l'estat espanyol. Va ser iniciativa de l'antiga Associació d'Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) i el projecte va ser dissenyat mà a mà amb la comunitat artística i investigadora que es relacionava amb el mitjà del vídeo i és permanentment avaluat per aquesta. La historiografia del vídeo en l'Estat està marcada per “vídeos en la prestatgeria” (Aramburu, Nekane i Trigueros, Carlos en Caras B de la historiografía del video en España): produccions en gran part ocultes, invalidades, oblidades o inèdites. Des de 2007 fins a l'actualitat, Hamaca desenvolupa la funció pública de conservar aquest patrimoni de vídeo, de posar-lo en valor i potenciar la seva circulació, així com de promoure la continuació de l'estudi i producció del mitjà. En la tasca i compromís de la divulgació i accessibilitat com a criteris bàsics per a la distribució del valor que genera la cultura, Hamaca aposta pel mitjà digital com a manera de fomentar l'obertura del seu catàleg.

Hamaca creu en el poder de l'arxiu com a dispositiu polític, una eina situada de memòria i visibilització d'imaginaris altres, i es relaciona amb el fons mitjançant la constant activació dels seus materials amb propòsits pedagògics, històrics, referencials, creatius i, en definitiva, nutritius per al teixit artístic i cultural. Un arxiu viu que, una vegada més, s'obre amb el desig de sumar més veus crítiques que encoratgin el pensament i la circulació del mitjà.

Es proposen les següents línies temàtiques sobre les quals desenvolupar la recerca:

 • Ecologies i tecnologies de l'arxiu: accessibilitat, conservació, obsolescència, impacte mediambiental, valor material i immaterial dels fons, transició digital, tècniques, etc.
 • Polítiques d'arxivar: metodologies, cures, propostes contra-hegemòniques de classificació, memòries i oblits, etc.
 • Historiografia dels mitjans: creadores, corrents, suports i llenguatges de l'audiovisual experimental.
 • Narratives de l'arxiu.
 • Circulació: de dins a fora, obertura dels arxius i formes de circulació no comercials.


Encarrec

 • Article de nova producció, resultant d'un projecte de recerca situat entorn de les pràctiques arxivístiques d'Hamaca o en relació al seu fons.
 • Desenvolupament de la recerca acompanyada d'un seguiment mitjançant tutories amb l'equip docent EQZE i sessions de consulta amb l'equip d'Hamaca. Es planificarà l'acompanyament adequant-se a les característiques del projecte.
 • Extensió: entre 4.000 i 7.000 paraules.
 • Idioma: l'article pot lliurar-se en qualsevol idioma sempre que compti amb una traducció al castellà assumida per l* autor*.
 • L'article pot derivar d'un projecte en marxa sempre que aporti una nova capa crítica o fase en relació al context d'aquesta convocatòria, es tracti d'una contribució inèdita i que no estigui sent considerada per a publicació en qualsevol mitjà o suport.


Recursos que ofereix la beca

 • Accés il·limitat a l'arxiu Hamaca durant el període de recerca.
 • Condicions especials per a les activitats organitzades per Hamaca durant el període de recerca.
 • Publicació i posada en circulació de l'article.


Dirigit a

Alumni de l'escola EQZE (estudiants titulats en EQZE entre 2019 i 2022). Els projectes poden presentar-se tant a títol individual com col·lectiu.


Calendari i terminis

 • Termini per a la recepció de sol·licituds: del 21 novembre de 2022 al 9 de gener de 2023
 • Sessió informativa en línia: dimecres 30 de novembre 2022 | 18:30h | a: https://meet.jit.si/hamacaEQZE
 • Publicació de la selecció: 30 de gener 2023
 • Definició del tema de recerca i índex: 27 de febrer 2023
 • Primer esborrador: 13 de maig 2023
 • Lectura i devolució per a autor/a: Fins al 24 de maig de 2023
 • Lliurament article: 17 de juny 2023


Dotació econòmica

 • La persona seleccionada rebrà 1.000€ com a honoraris associats al treball a desenvolupar.
 • Pagament subjecte al calendari terminis de pagament: 50% al costat de la comunicació de la proposta seleccionada i 50% al costat del lliurament de l'article.
 • Tipus de pagament: factures emeses a Hamaca, subjectes a les retencions corresponents.


Publicació i circulació

L'article es publicarà en la secció Hamaca Aprèn: Recerca de la web d'Hamaca i serà difós a través dels seus canals de comunicació. EQZE s'ocupa de la circulació en mitjans acadèmics.


Sol·licitar la beca

Les persones interessades hauran d'emplenar el FORMULARI DE SOL·LICITUD amb les següents dades:

Contacte de sol·licitant o representant del grup sol·licitant | Nom i Cognom(s) de ls persones sol·licitants | Bio i/o CV simplificat | Enllaç a textos escrits prèviament (màx. 3) | Abstract o proposta de la recerca en relació a les línies temàtiques de la convocatòria | Esbós de l'índex | Metodologia de la recerca | Altres qüestions que es vulguin aportar


Criteris de valoració

 • Qualitat, originalitat, solidesa i interès de la proposta.
 • Coneixement del mitjà i història.
 • Trajectòria recerca.
 • Familiaritat amb l'arxiu Hamaca.

El jurat de la convocatòria estarà format per l'equip tècnic d'Hamaca (Eli Lloveras, Belén Soto i Elena Lasala), Carlos Muguiro i una persona designada de l'equip acadèmic de EQZE.

La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat. No s'acceptaran propostes de caràcter masclista, racista, lgtbiq+fòbic, capacitiste, etc.


→ Accedeix al formulari


Recoltzen: