Resolució convocatòria de recerca Hamaca > alumni EQZE 2024

April 12, 2024


Reunit el jurat, el projecte seleccionat en la convocatòria de recerca aplicada en arxiu d'HAMACA en col·laboración amb Elías Querejeta Zine Eskola és Una revisió taxonòmica des dels moviments socials de Julia Cortegana. El projecte s'enfoca en la revisió de les peces de l'arxiu Hamaca relacionades amb moviments ciutadans i col·lectius d'activisme social, especialment feministes i queer en l'estat espanyol i Catalunya, amb la finalitat de crear un glossari que reflecteixi la diversitat de veus i enfocaments presents en l'arxiu. Cerca promoure el diàleg entre la disciplina arxivística i l'activisme, reconeixent els desafiaments de representar la vida dels moviments a través de la classificació arxivística i l'experiència subjectiva de lis participants.

El jurat ha destacat el projecte pel seu interès, compromís i coneixement situat, així com un plantejament metodològic aterrat que es pensa en relació a un equip de treball en curs i a reptes concrets que presenta l'arxiu Hamaca.

 

Recolza:
Generalitat de Catalunya i Ministerio de Cultura