Video-t | Convocatòria de recerca 2024

Jan. 15, 2024

Termini d'inscripció: 15 de gener – 15 de febrer 2024


La plataforma audiovisual experimental Hamaca llança la segona convocatòria Vídeo-t, destinada a la recerca entorn de l'imatge i el vídeo experimental sense restricció quant a la tipologia de les propostes.

La convocatòria té com a objectiu finançar 1 projecte de recerca que atengui, des d'una perspectiva crítica i/o teòrica, a processos situats en l'àmbit en què Hamaca opera. El projecte, de caràcter reflexiu i propositiu, haurà de pensar el present i futur de l'audiovisual experimental des de la crítica, l'especulació, l'anàlisi de cas, la tecnologia o la historiografia. La participació està oberta a professionals del sector (realitzadors/as, acadèmics/as i teòrics/as, comissaris/as i programadors/as, estudiants i tècnics/as entre altres), individuals o col·lectius, activis en l'estat espanyol, amb un projecte de major escala en marxa o interesadis a obrir noves línies de recerca. Els projectes hauran de ser originals. Es prioritzaran aquelles idees que nodreixin el pensament sobre el vídeo experimental per a enfortir la teoria i divulgació del mitjà.

El projecte seleccionat en aquesta convocatòria rebrà una dotació econòmica de 1500 euros. Aquesta quantitat està subjecta a la retenció que estipula la legislació vigent, que serà retreta d'aquesta dotació econòmica, i serà abonada per HAMACA una vegada formalitzat el compromís d'acceptació.

Al final del procés de recerca, a desenvolupar en un període d'entre 1 i 4 mesos després de la publicació de li seleccionadi, es farà lliurament d'un treball de text (i imatges en cas de ser convenient) que registri i faci transmissibles els coneixements obtinguts o ordenats durant la recerca. Aquest text, els drets del qual seran propietat del seu autor/a, serà publicat en format digital a través de la web i canals de comunicació d'Hamaca. Per a això Hamaca contractarà els serveis d'uni dissenyadori.

Inscripció i selecció

La selecció del projecte correrà en aquesta edició a càrrec de l'equip tècnic d'Hamaca. El termini de presentació de sol·licituds es tanca el pròxim 15 de febrer a les 23.59 h. La inscripció és gratuïta. La decisió del jurat es farà públic el 1 de març en www.hamacaonline.net i es notificarà per correu electrònic a li/lis seleccionadi/is. Les propostes han de presentar-se exclusivament a través del formulari de convocatòria, completant els camps del formulari en línia i adjuntant els documents sol·licitats. Només s'acceptarà una proposta per sol·licitant/grup de sol·licitants.

Informació necessària: Dades bàsiques del sol·licitant | CV de recerca (PDF màx. 1 pàgina) | Títol del projecte | Proposada de recerca i proposta de procediment metodològic (entre 400 i 1000 paraules) | Pla de treball en calendari | Links a fins a 3 textos de recerca publicats anteriorment (no necessàriament acadèmics).

Requisits

  • Estar en actiu en l'estat espanyol (sense necessitat de nacionalitat o empadronament).
  • Els treballs poden estar realitzats en qualsevol idioma, però hauran d'incloure traducció al castellà en cas de no ser lliurats en aquest.
  • No hi ha limitació en la temàtica de recerca dins de l'àmbit del vídeo experimental, no obstant això sí que es busquen projectes que estableixin una relació amb el tipus de peces, materialitats, autoris, territoris o programes que Hamaca articula.

Criteris de valoració

  • Qualitat, coherència i originalitat de la proposta.
  • Rellevància del projecte per al temps i context present.
  • Referències prèvies presentades i trajectòria de li sol·licitant.
  • Estil i adequació de l'escriptura de li sol·licitant.
  • El projecte ha d'estar lliure de qualsevol intenció de promoure la intolerància, concepcions patriarcals o discriminacions basades en habilitats, edats, gèneres, nacionalitats, raça, religió, sexualitat…
  • El comitè valorarà especialment la coherència del pla de treball en relació al calendari i recursos atorgats en la convocatòria.
  • Delimitar la informació enviada a les dimensions que estipulen les bases i el formulari.

La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat.

L'ingrés de la dotació es realitzarà de manera íntegra en un sol pagament. Li/lis investigadori/is seleccionadi/is haurán d'emetre una factura a Hamaca abans del 30 de març de 2024.

Correu de contacte: info@hamacaonline.net

→ Accedeix al formulari

→ Consulta aquí el resultat de la 1a Convocatòria Vídeo-t: Estudios raros, per Núria Gómez Gabriel


Amb el suport de: