Apologia/Antologia Web

March 4, 2016


Apologia/Antologia reuneix recorreguts pel vídeo en el context espanyol per a posar a l'abast de docents, investigadors, artistes i públic en general la història del videoart estatal. L'antologia es materialitza en dos formats complementaris: una caixa de DVD (editada i distribuïda per CAMEO) i una pàgina web (dissenyada pel data activist Nicolas Malevé).

La web s'inscriu en el marc de les noves possibilitats de distribució obertes per internet, superant amb això algunes de les limitacions de l'edició de la videocompilación en format DVD i facilitant la difusió dels continguts a major escala. La pàgina web no és només un mecanisme per a mantenir viu el projecte i continuar dotant-lo de continguts, sinó també una eina que permet superar el relat unívoc i plantejar nous recorreguts i lectures en relació a la vídeo-creació. L'arquitectura d'aquest portal prioritza la llegibilitat de les relacions entre les obres per sobre de la seva existència atomitzada, i fa possible el comentari, la revisió, l'ús i l'agregació de continguts en el futur. Tals característiques fan que la interfície passi de ser exclusivament retrospectiva a constituir-se, també, com a prospectiva.

Nicolas Malevé és artista visual, programador i data activist. Viu en treballa entre Brussel·les i Londres. Michael Murtaugh dissenya i investiga sobre bases de dades de comunitats, documental interactiu i eines per a les noves maneres de llegir i escriure en línia, i imparteix classes en  en el Piet Zwart Institute a Rotterdam. Malavé i Murtaugh desenvolupen el seu treball en Constant, una organització sense ànim de lucre dirigida per artistes de Brussel·les. Des de 1997 Constant ha estat activa en els camps de l'art, els mitjans de comunicació i la tecnologia. La pràctica artística d'aquesta plataforma és interdisciplinària i bolcada en temes com el treball col·laboratiu, la innovació tecnològica, l'intercanvi de dades o la noves (re)presentacions, les alternatives als drets d'autor, el (ciber)feminisme i l'ètica en internet.