CONVOCATÒRIA CONTRAPICADA 2024

Feb. 19, 2024

información, bases y acceso a inscripciones a partir del 15 de febrero

Convocatòria de producció destinada a la creació, distribució i divulgació d'una peça audiovisual experimental.
Termini d'inscripció: 19 de febrer – 19 de març 2024

La plataforma d'audiovisual experimental HAMACA llança, en col·laboració amb Hangar i l'Institut Cervantes, la 4º convocatòria Contrapicada, destinada a la producció, distribució i divulgació d'una peça audiovisual experimental. L'objectiu d'aquest suport econòmic és fer realitat projectes monocanal sense restricció quant a la tipologia de les propostes, a excepció de curts i llargmetratges de ficció convencional. La participació és oberta a persones actives a l'Estat espanyol i es dirigeix a creadoris individuals o col·lectius, sense límit d'edat. Els projectes hauran de ser originals, valorant-se la solidesa dels mateixos i la importància de la seva realització per a la trajectòria de elli participants.

BASES

El projecte seleccionat en aquesta convocatòria rebrà una dotació econòmica de 7.000 euros que es destinarà íntegrament a la producció d'una obra (inclou honoraris). La producció pot comptar amb fonts de finançament addicionals a les d'aquesta convocatòria, sempre que el pressupost total de la mateixa no superi els 25.000 euros. La dotació s'abonarà, una vegada formalitzat el compromís d'acceptació, a través d'una factura emesa per li/elli artista/es guanyadors corresponent els 7.000€ a la base imposable d'aquesta.

Com a suport a la producció, el projecte seleccionat comptarà amb l'acompanyament i seguiment d'HAMACA. A més, li/lis artista/es podran comptar amb els equips i espais del centre de producció i recerca Hangar a Barcelona, així com la possibilitat de realitzar una estada en residència en el centre durant un màxim de 3 setmanes i una bossa de viatge de màxim 200€.

Li/lis artista/es del projecte seleccionat disposarà d'un període màxim de 9 mesos per a realitzar l'audiovisual, després del qual haurà de lliurar-lo al costat d'una breu memòria. La peça, els drets de la qual seran propietat del seu autor, passarà a formar part de l'arxiu d'HAMACA, sent distribuïda per la plataforma de manera no exclusiva en els programes Hamaca Projecta i Hamaca Aprèn i difosa a través de la xarxa internacional de centres de l'Institut Cervantes.

INSCRIPCIÓ I SELECCIÓ

La selecció del projecte serà a càrrec d'una comissió composta per experts/as en l'àmbit audiovisual experimental i artístic. El jurat de la present convocatòria estarà integrat per: Jorge Tur (realitzador i coordinador del Màster Documental Creatiu UAB), María García Ruiz (artista visual i investigadora resident a Hangar) i Raquel Marques (cineasta i docent, integrant de Laboratorio Reversible i de l'equip de Drac Màgic).

El termini de presentació de sol·licituds es tanca el pròxim 19 de març 2024 a les 23.59 h. La inscripció és gratuïta. La decisió del jurat es farà públic el 22 d'abril de 2024 a hamacaonline.net. Les propostes han de presentar-se exclusivament a través del FORMULARI DE CONVOCATÒRIA, completant els camps del formulari en línia i adjuntant els documents sol·licitats. El projecte ha d'estar lliure de qualsevol intenció de promoure la intolerància, concepcions patriarcals o discriminacions basades en habilitats, edats, gèneres, nacionalitats, raça, religió, sexualitat…

Informació necessària: Dades bàsiques del sol·licitant | Trajectòria professional (PDF màx. 1 pàgina) | Títol del projecte | Sinopsi del projecte (màx. 1.500 caràcters) | Desenvolupament del projecte; Pla d'execució i calendari; Pressupost (PDF màx. 5 pàgines) | Links a produccions audiovisuals anteriors (en format digital).

REQUISITS

 • Ser actiu en l'Estat espanyol (no es requereix certificat d'empadronament ni nacionalitat).
 • Només s'acceptaran propostes que derivin en peces monocanal.
 • Queden exclosos curts o llargmetratges de ficció pensats per a una distribució a l'ús en circuit cinema.
 • S'haurà d'incloure en el pla de treball les col·laboracions que s'estimin necessàries per a cadascuna de les fases i els recursos pressupostaris destinats a elles, descrivint quines tasques assumirà li/els artista/es sol·licitant i quines tasques necessitaran ser contractades.
 • Si al seu desenvolupament el projecte supera les dimensions inicialment plantejades (mai fins més de 25.000€), Hamaca no podrà assumir més costos.
 • Les obres poden estar realitzades en qualsevol idioma, però han d'incloure subtítols en castellà.
 • No hi ha limitació en el format d'enregistrament però, en cas de treballs filmats en suports analògics, ha de lliurar-se la versió digitalitzada.

CRITERIS DE VALORACIÓ

 • Qualitat, coherència i rellevància de la proposta en relació al context de creació, context sociopolític i ambiental actual.
 • El comitè valorarà especialment la coherència del pla de producció i la viabilitat econòmica de la proposta: estudi tècnic del projecte; escaleta del projecte; relació temps i quantitat de treball; col·laboracions; pressupost i retribucions adequades per al treball estimat.
 • Ajust del projecte a la dimensió i calendari de la convocatòria.
 • Delimitar la informació enviada a les dimensions que estipulen les bases i el formulari.
 • Capacitat de li/els artista/es per a tirar endavant la proposta, sobre la base de projectes anteriors.

La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat. L'audiovisual haurà de ser comunicat amb el logotip de les institucions col·laboradores, incloent també en els seus crèdits els esments estipulats per contracte. Parts del mateix o en la seva integritat podrà ser comunicat per aquestes. L'ingrés de la dotació es realitzarà de manera íntegra en un sol pagament. Li/els artista/es guanyadors hauran d'emetre una factura a Hamaca abans del 30 d'abril de 2024.

Correu de contacte: info@hamacaonline.net

→ Accedeix al formulari


Col·laboren:
Hangar. Centre de producció i recerca artística | Instituto Cervantes

Recolzen:
Generalitat de Catalunya | Ministerio de Cultura


Aquesta convocatòria ha obtingut el segell de bones pràctiques de la PAAC (Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya).