Publicació: Conflicto no es lo mismo que abuso. Per Laura Macaya i Hamaca

Jan. 26, 2024

Text a partir de la sessió [Conflicte] no és el mateix que [Abús]
→ Presentació: 26 de gener a les 17:00h a La Escocesa


Publiquem Conflicto no es lo mismo que abuso, per Laura Macaya i Hamaca, editat per La Escocesa.

26 de gener a les 17:00h serà la presentació en La Escocesa!

Conflicto no es lo mismo que abuso agafa el seu títol del llibre Conflict is not abuse (Sarah Schulman, 2016) i part de les seves premisses per a començar una conversa sobre com les lògiques punitives impedeixen reparar i sanar conflictes. La publicació travessa cinc apartats: (1) punitivisme, (2) violència sexual, (3) quan no hi ha home cis o quan no hi ha agressor, (4) cancel·lacions i (5) casos institucionals; i des d'ells apel·la a reflexions i experiències –que ens poden reverberar a totis– des d'una crítica feminista antipunitiva.

El text neix com a extensió de la conversa que es va donar oralment durant la sessió [Conflicte] no és el mateix que [Abús] al Santa Mònica. Durant la sessió es va projectar El jurado (Virginia García del Pino, 2012) i es va mantenir una xerrada amb Laura Macaya. Afortunadament, cada dia van apareixent més continguts en les nostres llengües o situats en marcs legals no anglosaxons –com és en el nostre cas el de l'Estat espanyol– que aborden una crítica feminista al punitivisme. La majoria d'ells ho fan en relació al problema del feminisme identitari, les presons, la violència cap als trans o cap als treballadors sexuals. En aquest context, aquesta conversa pretén, guiada per algunes de les propostes del llibre, furgar en una altra de les àrees clau a les quals el punitivisme afecta i de les quals encara no trobem tants referents fora de l'anglès: els vincles afectius i la cultura de la cancel·lació. Així, la intenció d'aquesta publicació és introduir preguntes i reflexions que identifiquem com a porta d'aprenentatge per a millorar la manera en què afrontem i gestionem els nostres conflictes i sofriments com a part de comunitats, societats, món.

La Escocesa ha donat suport a aquest projecte a través de la primera edició d'aquesta publicació en format imprès. Si vols adquirir una de les còpies, aquí pots veure com fer-ho. Actualment també està sent distribuïda per Virus i Traficantes de sueños, pots demanar-ho des de qualsevol llibreria de l'estat!

També pots descarregar Conflicto no es lo mismo que abuso en format digital